SVJETSKI DAN INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Svjetski dan intelektualnog vlasništva obilježava se svake godine 26. travnja, od 2000. godine, a na inicijativu Svjetske organizacije za intelektualno vlaništvo (World Intellectual Property Organization). Cilj obilježavanja ovoga dana je potaknuti raspravu o ulozi intelektualnog vlasništva u poticanju inovacija i kreativnosti.