Razvoj zuba

Zubalo čovjeka postoji kao mliječna, mješovita i trajna denticija. Mliječni zubi počinju nicati oko šestog mjeseca života, a do treće godine su u ustima prisutni svi mliječni zubi. Mliječna denticija sveukupno broji 20 zubi: 8 sjekutića, 4 očnjaka i 8 molara. Tijekom nicanja mliječnih zubi dijete najčešće nema nikakvih smetnji, međutim ponekad se može javiti svrbež sluznice na mjestu nicanja, pojačano slinjenje, slabiji apetit, a vrlo rijetko i povišena tjelesna temperatura.
Ove promjene nisu česte, normalne su i ne zahtijevaju nikakvu intervenciju.

U šestoj godini života niče prvi trajni zub – donji prvi trajni kutnjak, „šestica“. Tada mliječna denticija prelazi u mješovitu, jer su istovremeno prisutni i mliječni i trajni zubi. Unutar dvije godine od nicanja donjeg prvog trajnog molara nikne i gornji prvi trajni molar, a potom se počinju mliječni zubi zamjenjivati trajnima. Trajni zubi resorbiraju korijene mliječnih prethodnika pri čemu se ovi rasklimaju i sami ispadnu ili ih doktor dentalne medicine bez poteškoća izvadi. Na mjesto mliječnih zubi dolaze njihovi trajni nasljednici, tako da se prvo zamjenjuju donji prednji zubi, a potom slijede gornji prednji, a nakon njih  stražnji zubi. Vrlo je važno da mliječni zubi budu prisutni u ustima sve do trenutka nicanja njihovog trajnog nasljednika. Naime, svaki mliječni zub čuva mjesto svojem nasljedniku, a u slučaju prijevremenog gubitka mliječnog zuba smanjuje se slobodni prostor u koji se treba smjestiti trajni zub. Stoga u slučaju preranog gubitka mliječnih zubi dolazi do pogrešnog razmještanja trajnih zubi, odnosno različitih ortodontskih anomalija. Mješovita denticija traje sve do dvanaeste godine života, kada se i posljednji mliječni zubi (mliječni kutnjaci) zamijeni svojim trajnim nasljednicima (trajnim pretkutnjacima).

Potom slijedi razdoblje trajne denticije koje traje čitav život. Nicanje se nastavlja tako da oko dvanaeste godine niknu drugi trajni kutnjaci, a između sedamnaeste i dvadesetpete godine nikne zadnji trajni zub – treći trajni kutnjak, „osmica“. Često se dogodi da treći trajni kutnjak uopće ne nikne. Razlog tome može biti nepostojanje zametka ovog  zuba ili nepovoljan smještaj zuba u alveolarnoj kosti koji mu ne dopušta nicanje. Obje pojave su prilično česte, a nedostatak trećeg trajnog molara ne uzrokuje nikakve smetnje. U slučaju da je zub razvijen, ali ne može niknuti, moguće ga je operativno odstraniti. Ovakav zahvat se poduzima samo u slučaju da neizniknuti zub uzrokuje smetnje, inače se općenito smatra da ga nije potrebno vaditi.

Važno je znati da postoje vrlo velike individualne varijacije u vremenima nicanja zubi između pojedinih osoba, pa se može dogoditi da neki zub nikne puno ranije ili kasnije nego što trebao prema uobičajenoj kronologiji nicanja. Odstupanja od kronologije nicanja su normalna, međutim u slučaju da nicanje jednog ili više zubi jako kasni, potrebno je potražiti savjet doktora dentalne medicine.  Potpuno razvijena trajna denticija broji 32 zuba: 8 sjekutića, 4 očnjaka, 8 pretkutnjaka i 12 kutnjaka.