Dentalna Radiologija (slikanje zubi)

Rendgenske snimke neizostavne su u stomatološkoj dijagnostici te planiranju i provođenju terapije. Na rendgenskim snimkama vidljive su promjene koje se običnim vizualnim pregledom ne mogu uočiti. Princip nastanka rendgenske snimke zubi je isti kao pri „slikanju“ bilo kojeg drugog dijela tijela: s jedne strane strukture koju želimo snimiti postavlja se izvor zračenja, a s druge strane rendgenski film. Pri prolasku rendgenskih zraka kroz tkiva dolazi do njihove djelomične apsorpcije. Pritom kost i tvrda tkiva apsorbiraju više zračenja, a kroz meka tkiva (kožu i sluznicu) rendgenske zrake lakše prolaze, tj. manje se apsorbiraju. Zrake koje prođu kroz tkiva i dospiju do prozirnog filma na njemu uzrokuju zatamnjenje. Stoga se strukture kroz koje zrake lakše prolaze (manje se apsorbiraju) na filmu ocrtavaju kao crna područja, tzv. prosvjetljenja ili transparencije. S druge strane, strukture koje jače apsorbiraju rendgenske zrake na snimci su vidljive su kao svjetla područja, jer je na tom mjestu došlo do slabijeg zatamnjenja filma. Nazivaju se sjene, a ovisno o vrstama tkiva razlikuju se različite „gustoće“ sjena: metali (npr. u amalgamskim plombama, krunicama) najjače apsorbiraju rendgensko zračenje i stoga imaju sjene najvećeg intenziteta, a kost i zubna tkiva nešto slabije apsorbiraju zračenje od metala i zato su njihove sjene manjeg intenziteta. Meka tkiva najslabije apsorbiraju zračenje pa su im sjene vrlo slabo izražene, a ponekad se na rendgenskim snimkama uopće ne vide.

Na rendgenskim snimkama se najbolje uočavaju promjene na tvrdim tkivima, dakle na zubima i kosti. Tako se zubni karijes na snimci vidi kao prosvjetljenje na kruni zuba, koje nastaje zbog toga što na njegovom mjestu nedostaje cakline i dentina. Promjene u kosti se najčešće uočavaju kao prosvjetljenja – na mjestu upale u kosti dolazi do njezine resorpcije, što rezultira smanjenom gustoćom kosti, a to se zapaža kao prosvjetljenje. Ako je u kosti prisutna cista, ona se također zapaža kao oštro ograničeno prosvjetljenje. Na rendgenskoj je snimci u obliku sjena različitog intenziteta vidljiva većina umjetnih materijala od kojih su izrađeni stomatološki radovi – ispuni, krunice, nadogradnje, implantati.
Postoje različite tehnike snimanja, a najčešće se koriste ortopantomogram, retroalveolarna snimka i snimka s ugrizom u traku. Ortopantomogram je ekstraoralna tehnika, što znači da se tijekom snimanja film nalazi izvan usta, dok su druge dvije tehnike intraoralne, tj. film se nalazi u ustima, neposredno uz zube koji se snimaju.

  • Ortopantomogram, „ortopan“, je snimka koja obuhvaća sve zube, gornju i donju čeljust, čeljusni zglob, a djelomično i strukture smještene iznad usta (nosnu šupljinu, maksilarne sinuse). Koristi se kada je potrebno dobiti uvid u sve zube i okolne koštane strukture. Često se izrađuje kao orijentacijska snimka pri prvom pregledu jer istodobno prikazuje sve zube i okolne strukture. Koristi se i u svim slučajevima kada je važnije dobiti pregled svih zubi nego precizni prikaz detalja pojedinog zuba. U slučaju da je potreban detaljniji uvid u stanje pojedinog zuba, bolje je snimiti retroalveolarnu snimku ili snimku s ugrizom u traku. Osim kao orijentacijska snimka, ortopantomogram se koristi u planiranju protetske terapije, u ortodonciji te oralnoj kirurgiji kod planiranja postavljanja implantata ili vađenja neizniklih zubi.
  • Retroalveolarna snimka, „mala slika zuba“ prikazuje nekoliko zubi i okolnu kost. Koristi se kada je potrebno dobiti detaljan i kvalitetan prikaz određenog zuba. Na snimci jevidljiv cijelizub– njegova kruna, korijen i kost oko vrška korijena. Dobra vidljivost područja oko vrška korijena važna je za planiranje i kontrolu endodontskog tretmana jer se na tom mjestu razvija upalna reakcija koju endodontskim tretmanom treba izliječiti.
  • Snimka s ugrizom u traku, „bite-wing“, je snimka na kojoj su vidljive krune nekoliko gornjih i donjih zubi u zagrizu. Na ovim snimkama ne vidi se područje oko vrška korijena, ali se izrazito dobro vide promjene na krunama zubi. Stoga se ova tehnika najčešće koristi za dijagnostiku karijesa koji se nalazi na dodirnim plohama susjednih zubi. Karijes na tom mjestu u ranoj fazi često nije vidljiv kliničkim pregledom, ali se može zapaziti na snimci s ugrizom u traku.

Postoji i cijeli niz drugih tehnika snimanja koje se koriste za posebne namjene. Primjerice, kompjutorizirana tomografija daje kvalitetan trodimenzionalni prikaz pa se koristi pri planiranju implantološke terapije, a kraniogram (snimka lubanje) se koristi u ortodonciji.

Kao i kod svih drugih rendgenskih snimanja, pri snimanju zuba pacijent je izložen potencijalno štetnom zračenju. Primljene doze su male i bezopasne pod uvjetom da se snimanje racionalno koristi, a dijelovi tijela u blizini snimanog područja prikladno zaštite. U novije vrijeme sve se više koriste prednosti digitalne radiografije. To je naprednija tehnologija koja za stvaranje slike umjesto filma koristi vrlo osjetljive senzore, što omogućuje puno manje doze zračenja i time manju opasnost za pacijenta. Osim manje doze zračenja ovom se tehnikom dobiju vrlo kvalitetne slike koje se mogu pohranjivati i obrađivati u digitalnom obliku.